Πως το Solution focused Coaching ενισχύει την αποτελεσματικότητα του μάνατζερ

Οι μάνατζερ βιώνουν μια πολύπλοκη καθημερινότητα, καθώς έχουν να διαχειριστούν εκατοντάδες emails, προθεσμίες και ατελείωτες συνεδριάσεις. Λόγω του περιορισμένου χρόνου, η επικοινωνία με τα στελέχη τους συνήθως περιορίζεται σε τρέχοντα ζητήματα ή σε προβλήματα που προκύπτουν. Το αποτέλεσμα είναι τα στελέχη να δρουν καταναγκαστικά, να απογοητεύονται και να μην επενδύουν στην εργασία τους. Το Solution-Focused […]