Πως το Solution focused Coaching ενισχύει την αποτελεσματικότητα του μάνατζερ

Οι μάνατζερ βιώνουν μια πολύπλοκη καθημερινότητα, καθώς έχουν να διαχειριστούν εκατοντάδες emails, προθεσμίες και ατελείωτες συνεδριάσεις. Λόγω του περιορισμένου χρόνου,

η επικοινωνία με τα στελέχη τους συνήθως περιορίζεται σε τρέχοντα ζητήματα ή σε προβλήματα που προκύπτουν. Το αποτέλεσμα είναι τα στελέχη να δρουν καταναγκαστικά, να απογοητεύονται και να μην επενδύουν στην εργασία τους.

Το Solution-Focused coaching βοηθά στη δέσμευση και την κινητοποίηση των στελεχών. Παύουν να είναι απλά εκτελεστές και γίνονται συν-ιδιοκτήτες της λύσης. Οι μάνατζερ, μέσα από μία διαρκή και ανοικτή επικοινωνία, εξασφαλίζουν ότι η κάθε συζήτηση με την ομάδα τους ενισχύει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η επικοινωνία χρησιμοποιώντας coaching τεχνικές μοιάζει περισσότερο με συνομιλίες έρευνας και λιγότερο με επιβολή της άποψης του μάνατζερ. Αντί να προσπαθεί να επιβάλλει τις ιδέες του, κάνει ανοικτού τύπου ερωτήσεις που προκαλούν τα στελέχη του να σκεφτούν.

Ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα; Γιατί είναι σημαντικό; Ποιες ενέργειες και πόροι απαιτούνται; Ποιες είναι οι προσδοκίες και το χρονικό πλαίσιο;

Οι άνθρωποι υποστηρίζουν έντονα ό,τι θεωρούν δικό τους.
Η «ιδιοκτησία» ενός στόχου ενεργοποιεί τη βαθιά έννοια του σκοπού και δημιουργεί ένα στόχο με νόημα. Η «ιδιοκτησία» επίσης επιτρέπει στα στελέχη την αυτονομία, τη δημιουργικότητα και ενισχύει την αρμονία μέσα στις ομάδες βελτιώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.
Η ενσωμάτωση του Solution-Focused coaching στις τεχνικές των μάνατζερ είναι μια διαρκής διαδικασία. Οι μάνατζερ μπορούν να αναγνωρίσουν και να στηρίξουν τις ικανότητες, τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθηση των στελεχών τους και τελικά να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο για επίβλεψη.

Το Solution-Focus coaching ωφελεί τα στελέχη, τους μάνατζερ και συνολικά την επιχείρηση.

Μαρία Μαργέτα, MSc, MBA, ACC
Erickson Certified Professional Coach
Business, Life and Team Coach, Facilitator, Trainer